Kanalizacioni radovi u sklopu projekta Modernizacije i rekonstrukcije srpsko–mađarske pruge, deonica Beograd – Stara Pazova – Pristupni put železničkoj stanici Nova Pazova i denivelacija ukrštaja puteva na km26+392,67.

Investitor: W&W InterSection doo Beograd