Rekonstrukcija i dogradnja postojećih fingerskih hodnika A (A1-A5), C (C1-C6), Terminala 1 i Terminala 2 u sklopu Aerodroma Nikola Tesla Beograd.