Izrada kanalizacija

Izrađujemo kanalizacione mreže i to, fekalne i kišne, do dubine 6 metara i prečnika fi 800. Komplet sisteme odvodnjavanja autoputeva, retenzije, ugradnju separatora, izlivnih glava, odvodnjavanje mostova do 15 metara visine. Vršimo ispitivanje sistema, ispiranje i snimanje kamerom. Zidanje šahti ili spajanje prstenova. Hidroizolacija sistema, vodovodnih propusta.

Takođe izrađujemo sisteme za vodosnabdevanje PP cevima do prečnika fi 400. Ispitivanje sistema.

Izrada mreže može biti sa našim ili vašim materijalom, otvoreni smo za svaki dogovor.