Radovi za potrebe GSM-R sistema u sklopu projekta Modernizacije i rekonstrukcije srpsko – mađarske pruge, deonica Beograd – Stara Pazova.

Investitor: W&W InterSection doo Beograd