Radovi na izradi porodične kuće u Mladenovcu, od iskopa, kanalizacije, septičke jame, temelja pa do krova.