Izrada retenzije i sistema za odvodnjavanje u sklopu projekta Izgradnja autoputa E–763 Deonica: Surčimn-Obrenovac - izrada izlivnog objekta, izlivne glave, separatora, cevovoda.