Uređenje parkinga u sklopu zgrade Toplovoda, Obrenovac.
Postavljanje ivičnjaka, nivelacija terena i izrada pešačke staze.